Spaar boekhoudkosten uit bij het oprichten van uw bv

Spaar boekhoudkosten uit bij het oprichten van uw bv

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe wet op vennootschappen en verenigingen van toepassing. Die wijzigde de voorwaarden voor het oprichten van een bv, de vroegere bvba. Wat is precies veranderd en welk gevolg heeft dat voor uw boekhoudkosten?

Geen minimumkapitaal, of toch?

Vroeger moest u bij het oprichten van een bvba een minimumkapitaal van 18.600 euro voorzien. Daarvan moest 6.200 euro direct gestort worden, de rest kon op een later tijdstip. Met de nieuwe wet is er geen minimumkapitaal meer vereist, maar moet u er wel voor zorgen dat uw bv bij het oprichten over een eigen vermogen beschikt dat voldoende is om de eerste twee jaar te overleven.

Een van de gevolgen is dat er voor boekhouders of accountants meer administratie komt. Vooral het financieel plan is nu aan meer voorwaarden gebonden. In dat plan moet u aantonen dat uw bv de eerste twee jaar zal overleven. Een goed plan bevat:

  • alle financieringsbronnen – dit kan eigen inbreng zijn die u onmiddellijk moet volstorten of andere bronnen zoals een achtergestelde lening;
  • de openingsbalans en een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na één en twee jaar;
  • een beschrijving van de activiteiten van uw bv;
  • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minstens twee jaar;
  • hoe u de schatting van de verwachte omzet en rentabiliteit gemaakt heeft;
  • de naam van uw boekhouder of accountant als die u geholpen heeft met uw financieel plan.

Begeleiding aanbevolen

Het plan is van groot belang voor uw oprichtersaansprakelijkheid. Die maakt u als oprichter persoonlijk aansprakelijk als uw bv binnen de drie jaar failliet gaat en uw financieel plan niet realistisch blijkt – het kapitaal was bij de oprichting niet voldoende om minstens twee jaar te overbruggen. Voor alle schulden van uw bv moet u dan persoonlijk opdraaien.

Met een degelijk financieel plan kunt u zichzelf hier tegen beschermen. Laat u dus goed begeleiden door een financiële expert zodat er zeker met alles rekening gehouden wordt. U bent niet verplicht om het financieel plan te laten opmaken door uw boekhouder of accountant, maar het is wel sterk aangeraden.

Hoe zit het dan met de boekhoudkosten?

Omdat er bij de oprichting van een bv meer komt kijken dan bij een bvba, rekenen de meeste boekhouders en accountants dan ook een extra kost aan voor de begeleiding. Gemiddeld rekent men nu 1.500 euro, terwijl het vroeger eerder 750 euro was.

Vraagt u zich af wat uw extra kost hiervoor zou zijn bij online boekhoudkantoor Burotim? Het antwoord is: helemaal niks. Burotim houdt namelijk bij nieuwe klanten de prijs voor de begeleiding bij de oprichting zoals vroeger op 750 euro. Nochtans mag u rekenen op topkwaliteit en beloven we u dat we er alle nodig tijd in stoppen. Toch verhogen we onze prijs niet omdat we het als een investering zien om onze nieuwe klanten te helpen bij hun groei en nadien samen te blijven groeien.

Benieuwd naar uw totale boekhoudkosten bij Burotim? Contacteer ons voor uw vaste, maandelijkse prijs en ontdek uw ander prijsvoordeel naast een voordelige oprichting van uw bv.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief