FAQ

Algemene info over Burotim

Hoe werkt Burotim?
Burotim is een accountantskantoor dat volledig digitaal werkt. U levert ons uw aankoopfacturen en andere aankoopdocumenten, uw verkoopfacturen en uw bankdocumenten via een online platform. U kunt al uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen helemaal aan ons uitbesteden. Daarnaast geven we ook advies over fiscale optimalisaties, investeringen en uw groeistrategie.

Hoeveel kost het?
U krijgt de keuze uit drie pakketten: Basic, Pro en VIP. Om uw precieze kostprijs te weten, neemt u contact op en vullen we de online berekeningsmodule in. Daarbij krijgt u een vaste maandelijkse prijs voorgesteld. In die prijs is alle boekhoudkundige verwerking volledig inbegrepen.

Waarom kiezen voor Burotim?

Waarom zou ik kiezen voor Burotim?
De samenwerking met Burotim is gemakkelijk, snel, transparant en efficiënt. U krijgt nooit een onverwachte factuur, want u weet vooraf precies hoeveel u voor uw boekhouding zal betalen. Bovendien maken we een einde aan frustraties over papierwerk door u alles uit handen te nemen via ons digitaal systeem. Zo hebt u zelf meer tijd voor uw bedrijf, uw gezin en andere ontspanning.

Wat zijn de voordelen van een online boekhoudkantoor in vergelijking met een traditioneel kantoor?
Door gewoon in te loggen, kunt u op elk moment uw cijfers en uw documentenarchief bekijken. U hebt uw financiële cockpit voortdurend ter beschikking op uw smartphone, een tablet of uw pc. Een digitale assistent helpt u bij het ordenen, bewaren en zelfs bij opmaken van uw facturen. Ook de opvolging van de vervaltermijnen van uw aankoop- en verkoopfacturen wordt ondersteund. De betaling van alle facturen kan u dan heel eenvoudig via uw smartphone doen.

Hoe weet ik zeker dat alles foutloos geboekt wordt?
Uw boekhouding wordt behandeld door medewerkers die minstens een bachelor- of masterdiploma bezitten. Elk jaar volgen al onze medewerkers bijkomende opleidingen over boekhouding en fiscaliteit. Ons kantoor is verbonden aan het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten waarbij de kwaliteitszorg heel streng opgevolgd wordt. Zo moeten wij elk jaar opnieuw minstens 40 uur per jaar opleiding volgen en wordt de dienstverlening van ons kantoor door dit instituut geauditeerd op de wettelijke kwaliteitstoets.

Voor wie is Burotim interessant?

Is Burotim wel iets voor mij, voor welke klanten werken jullie?
Burotim is vooral gericht op ondernemers en eenmanszaken die zo weinig mogelijk tijd in hun boekhouding willen stoppen en die een boekhouder zoeken die werkt op maat tegen een vooraf bepaalde prijs. Uiteraard is iedereen welkom.

Ik ben mijn zaak nog aan het oprichten en ik heb nog geen ondernemingsnummer. Kan ik toch al starten bij Burotim?
Dat kan zeker, in de offertemodule kan je dit aanvinken.

Hoe ga ik van start bij Burotim?

Wat moet ik doen om van start te kunnen gaan bij Burotim?
Voor u kunt starten als klant bij Burotim, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • een kopie of een scan van uw identiteitskaart
 • uw e-mailadres
 • alle IBAN-nummers (zowel zicht- als spaarrekeningen) van uw vennootschap of eenmanszaak
 • uw ondernemingsnummer, adres en telefoonnummer
 • als u momenteel elders klant bent: het contact van uw accountant of boekhouder, uw documenten en bij voorkeur ook uw digitaal dossier
 • fiscale volmachten en een document met uw SEPA-domiciliëring aan ons
 • de domiciliëring aan ons via Twikey, bij voorkeur digitaal ondertekend met uw eID

Kan ik zomaar van boekhoudkantoor veranderen?
Ja, dat kan. Verandert u van uw huidige boekhouder naar Burotim, dan bekijkt u best uw lopende overeenkomst en overlegt u met uw boekhouder hoe u die overstap kunt aanpakken. Bij Burotim werken we samen op basis van maandcontracten. Voor de specifieke voorwaarden verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.

Hoe worden mijn documenten verwerkt?

Gebeuren mijn btw-aangiften automatisch?
In het document ‘Samenwerking met de klant’ spreken we af om minimaal één keer per maand alle documenten online te zetten op BilltoBox. Deze documententransfer moet uiterlijk de achtste dag van de volgende maand plaatsvinden. Idealiter zorgt u voor een constante toestroom van documenten op het platform. Zo zijn uw cijfers altijd up-to-date. U krijgt elke maand of elk kwartaal een e-mail met het btw-bedrag dat u moet betalen of tegoed hebt.

Hoe moet ik mijn eigen facturen maken?
Er zijn twee mogelijkheden: ofwel kiest u voor de facturatiemodule op het online platform en wordt er een kleine bijdrage aangerekend, ofwel beschikt u zelf over een facturatietoepassing en laadt u via die module uw verkoopfacturen in pdf of in UBL-formaat op het platform van Burotim. Maakt u zelf uw facturen in Word, Excel of een gelijkaardige software? Ook dat kan, maak dan van al uw verkoopfacturen een pdf-bestand en laad ze op naar Burotim.

Moet ik alle facturen van mijn leveranciers inscannen?
Uw kunt uw aankoopfacturen op vijf manieren aan ons bezorgen:
1. U scant uw papieren facturen in als pdf en laadt ze op.
2. U stuurt uw e-mails met facturen in pdf-formaat door naar uw persoonlijke mailbox op het platform. De software behandelt ze daarna automatisch.
3. Voor het opladen van ticketjes, bijvoorbeeld van restaurantbezoeken of tankbeurten, gebruikt u de app BilltoBox.
4. Aan uw belangrijkste en vaak terugkerende leveranciers geeft u uw eigen BilltoBox e-mailadres, zodat ze hun facturen rechtstreeks naar het platform kunnen sturen.
5. Indien zowel uzelf als uw leverancier actief zijn op BilltoBox, worden jullie automatisch aan elkaar gelinkt.

Wat moet ik doen met mijn rekeninguittreksels?
Ook uw bankrekeninguittreksels worden digitaal bij ons afgeleverd, met CodaBox of via BilltoBox.

Hoe worden de overzichten van mijn creditkaarten verwerkt?
Ook die moeten in digitaal formaat geüpload worden. In de loop van uw boekjaar boeken we de afrekeningen op één kostenplaats. Op het einde van het boekjaar worden ze in detail uitgefilterd en per kostensoort opgesplitst volgens de geldende fiscale wetgeving. Op termijn zullen we dit ook automatisch laten verlopen.

Wij werken nog vaak met cash, hoe wordt ons kasboek in de boekhouding opgenomen?
Om de cashtransacties mooi te kunnen opvolgen, werken we zoveel mogelijk met dagelijkse of wekelijkse verkoopfacturen van de contante verkopen die overeenkomen met de cashstortingen bij de bank. Het is een absolute must dat de bedragen van uw verkoopfacturen en cashstortingen identiek zijn.

Hoe moeten mijn medewerkers hun onkosten indienen?
Bij voorkeur maken ze een maandelijkse onkostennota op, die dan behandeld wordt als een aankoopfactuur. De terugbetaling wordt dan gekoppeld met deze factuur en voor uw personeel wordt dit gezien als kosten eigen aan de werkgever.

Moet ik zelf nog mijn papieren boekhouding bewaren?
Neen, dat is niet nodig. BilltoBox is juridisch erkend om alle documenten binnen een legaal kader te bewaren. U mag alles weggooien zodra het bij ons is binnengekomen.

De app van Burotim

Hebben jullie een app?
Ja, elke klant kan de smartphone app gebruiken om kleine onkosten makkelijk in te scannen en op te laden.

Welke rapporten kan ik online over mijn bedrijf raadplegen?
Via uw digitale cockpit kunt u in een oogopslag de volgende gegevens bekijken:

 • Banksaldo van uw verschillende rekeningen
 • Openstaande klanten
 • Openstaande leveranciers
 • Resultaat
 • Infografiek ouderdomsbalans openstaande klanten
 • Infografiek ouderdomsbalans openstaande leveranciers
 • Infografiek vergelijking met vorig boekjaar op de parameters Omzet, Kosten en Resultaat
 • Indien gewenst, kunt u op maat KPI-dashboards samenstellen, dit is een betalende optie

Wat doet Burotim voor mij?

Ik werk met personeel, verwerken jullie ook de lonen?
Ja, in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP) zit de loonverwerking van uw personeel inbegrepen.

Ik heb een eenmanszaak, maken jullie ook mijn winst- en verliesrekening?
Ja, in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP) zit de opmaak van de winst- en verliesrekening inbegrepen.

Ik heb een vennootschap, maken jullie ook mijn balans en interne jaarrekening?
Ja, in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP) zit het opstellen van de balans en interne jaarrekening inbegrepen.

Kan ik de jaarlijkse balans met Burotim bespreken?
Ja, in het Basic-pakket is de jaarlijkse bespreking van uw balans een optie die u kunt aanvinken in de online offertemodule. Bij Pro en VIP zit de jaarlijkse bespreking van uw balans inbegrepen in de standaardformule.

Maakt Burotim na zes maand een tussentijdse balans en kan ik die met jullie bespreken?
Ja, in het Basic-pakket is dat een optie die u kunt aanvinken in de online offertemodule. Bij Pro en VIP zit de tussentijdse balans en bespreking inbegrepen in het standaardpakket.

Kan Burotim elke drie maand een tussentijdse staat opmaken die ik met jullie kan bespreken?
Dat is geen optie in het Basic-pakket, wel in het Pro-pakket. In het VIP-pakket zit een driemaandelijkse bespreking standaard inbegrepen.

Is ook een uitgebreide bespreking met Burotim mogelijk, inclusief financiële ratio’s en grafieken?
Ja, in het Basic en het Pro-pakket is dat een optie die u kunt aanvinken in de online offertemodule. Bij VIP zit een uitgebreide bespreking inbegrepen in het standaardpakket.

Controleert Burotim ook onze loonadministratie?
Ja. Wij verwerken al uw betaalde lonen, RSZ, bedrijfsvoorheffing en administratiekosten van het sociaal secretariaat. Bij het afsluiten van de boekhouding wordt uw boekhoudkundig resultaat afgetoetst met een overzicht van het sociaal secretariaat en met de opgemaakte fiscale fiches van uw sociaal secretariaat.

Hoe kan Burotim mij helpen met mijn cashplanning?
In uw gepersonaliseerde dashboard vindt u op elk moment uw banksaldo’s, openstaande klanten en openstaande leveranciers, de software doet het allemaal voor u.

Kan Burotim zorgen voor een versnelde afsluiting binnen de twee maanden na het einde van mijn boekjaar?
Ja, in het Basic en het Pro-pakket is dat een optie die u kunt aanvinken in de online offertemodule. In VIP zit de versnelde afsluiting inbegrepen in het standaardpakket.

Zorgen jullie voor de fiscale optimalisatie van mijn resultaat?
Ja, in het Basic-pakket is dat een optie die u kunt aanvinken in de online offertemodule. In Pro en VIP zit de fiscale optimalisatie inbegrepen in het standaardpakket.

Ik heb een vennootschap, doen jullie mijn vennootschapsbelastingaangifte en maken jullie ook de bijlagen op?
Ja, dat zit inbegrepen in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP).

Ik heb een vennootschap, maken jullie ook het zaakvoerdersverslag op?
Ja, dat zit inbegrepen in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP).

Ik heb een vennootschap, maken jullie ook de notulen van mijn statutaire vergadering op?
Ja, dat zit inbegrepen in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP).

Ik heb een vennootschap met publicatieplicht, maken jullie mijn NBB-aangifte op?
Ja, dat zit inbegrepen in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP).

Helpen jullie mij ook met de juridische verplichtingen met betrekking tot antiwitwaswetgeving?
Ja, dat zit inbegrepen in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP).

Ik ben btw-plichtig. Doen jullie ook mijn btw-aangiftes en mijn jaarlijkse btw-listing?
Ja, dat zit inbegrepen in alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP).

Ik heb meerdere bankrekeningen, volgt Burotim die allemaal op?
In alle dienstenpakketten (Basic, Pro en VIP) zit de verwerking van één bankrekening inbegrepen. De verwerking van meerdere bankrekeningen is een extra optie bij Basic en Pro, maar zit volledig inbegrepen bij het VIP-pakket.

Doen jullie ook de aangifte van mijn personenbelasting?
Ja, in het Basic-pakket is de aangifte van uw personenbelasting een optie die u kunt aanvinken in de online offertemodule. In Pro en VIP zit de aangifte van uw personenbelasting inbegrepen in het standaardpakket.

Hoe worden vergissingen verwerkt?
Na duidelijke communicatie met uw dossierverantwoordelijke, bekijken we samen hoe we dit best oplossen.

Wat als ik controle krijg van btw of belastingen?
In onze maandelijks prijsforfait zit een verzekering voor fiscale controle inbegrepen. U betaalt dus niets extra indien de voorbereiding, verplaatsing, de controle en de afhandeling samen niet langer duren dan 24 werkuren of 12 werkuren, afhankelijk van uw gekozen pakket.

Fiscaal advies

Kan ik iemand van Burotim contacteren met vragen of voor fiscaal advies?
Ja, dat kan zeker! Afhankelijk van het dienstenpakket dat u kiest, heeft u al dan niet een aantal uren inbegrepen voor vragen of advies. Dat kan zowel telefonisch als per e-mail. Als uw standaardpakket voor vragen of advies is opgebruikt, factureren we in regie tegen de gebruikelijke tarieven in onze sector of kunt u een pakket credits bijkopen. In het VIP-pakket kunt u onbeperkt boekhoudkundige en fiscale vragen stellen via e-mail en telefoon.

Betalingen

Zorgt Burotim ook voor mijn betalingen?
Neen, deontologisch is het verboden dat wij betalingen uitvoeren voor onze klanten. Via het platform BilltoBox dat inbegrepen is in onze dienstverlening, zal dit voor u echter een fluitje van een cent zijn. De software zet namelijk de betalingen klaar op de vervaldag en u selecteert welke u wil laten doorgaan. Dat kan zelfs via uw smartphone.

Wat moet ik doen met speciale gevallen zoals een gedeeltelijke betaling, een klant die niet wil betalen, een vergissing in de loonafrekening, vooruitbetalingen aan de belastingen,…?
Voor een correcte opvolging is het belangrijk om bij elke betaling de nodige informatie (factuurnummer of gestructureerde mededeling) te hebben. Bij een vergissing in de lonen zal uw boekhouding uw bankrekening volgen. Indien u correcties doorvoert via uw bankrekening, zorg er dan voor dat u altijd voldoende informatie als vermelding bij de betaling voegt, wij toetsen die dan af met de facturen of bijvoorbeeld met de fiches van het sociaal secretariaat.

Zorgt Burotim ook voor het innen van trage betalers?
Neen, het pure innen en eventueel bezoeken van wanbetalers is een taak voor een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder die wij als boekhoudkantoor niet mogen uitvoeren. In overleg met u kunnen we wel de aanmaningsbrieven voor de openstaande bedragen opmaken. Deze activiteit is niet inbegrepen in het forfait en wordt dus in regie aangerekend.

Vestigingen in het buitenland

Werken jullie ook voor mijn vestigingen in het buitenland?
Onze actieradius is beperkt tot België, voor buitenlandse vestigingen is het dus noodzakelijk om een buitenlandse accountant aan te stellen. Wij overleggen dan met uw buitenlandse expert.

Gegevensbeveiliging

Zijn mijn gegevens veilig?
Al uw gegevens worden door professionals beheerd en zijn volledig in orde met de nieuwste privacywetgeving (GDPR). Ook intern bij Burotim zijn de servers beveiligd door de nieuwste technologie en constant gemonitord door onze IT-netwerkbeheerder.

Het team achter Burotim

Wie zijn de mensen achter Burotim?
Alle medewerkers op ons kantoor beschikken over een bachelor- of masterdiploma. De zaakvoerders hebben de IAB/IEC-titel van Accountant & Belastingconsulent. Deze titel is bij wet beschermd.

Wie is Tim?
Tim Inslegers is zaakvoerder van Burotim. Meer over Tim:

Diploma’s en opleidingen:

 • Bedrijfsstrategie – Vlerick Business School Brussel
 • Postuniversitaire opleiding Financial Accounting en Corporate Finance – CPS Brussel
 • Hogere Leergangen in de Fiscale Wetenschappen – FHS Brussel
 • Master Revisoraat en Expertise boekhouden – Les Facultés Universitaires Catholique de Mons (FUCAM)
 • Master Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) – Les Facultés Universitaires Catholique de Mons (FUCAM)

Lidmaatschappen:

Contact met Burotim

Kan ik langskomen bij jullie?
Aangezien we een echt online kantoor zijn, proberen we zoveel mogelijk via de digitale weg met iedereen te communiceren: e-mail, Exact messageboard, Skype of videoconferentie. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Als er toch een face-to-face gesprek nodig is, kunnen we die optie zeker bieden.

Hoe kan ik jullie contacteren?
Via e-mail, Exact messageboard, Skype, video conference of telefoon.

[email protected]
tel. 050 333 676

burotim.be
Bisschopsdreef 39
8310 Brugge